Normen voor machines en productie-installaties

Functionele veiligheid

Als partner voor alle veiligheidsaspecten ondersteunen we u niet alleen met veiligheidsgerelateerde producten en systemen, maar bieden we u ook de meest recente kennis aan over internationale normen en richtlijnen en het risicobeoordeling-traject.

We hebben een uitgebreid trainingsportfolio met praktijktrainingen voor machinebouwers en installatiebeheerders, maar ook diensten voor de gehele levensduur van productie-installaties en machines met een veiligheidsfunctie. Van ontwerp tot en met modernisering en upgrade.  


Nieuwe normen bieden meer duidelijkheid

Per eind december 2009 is de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG) van kracht. Aspecten als risicobeoordeling en het voorkomen van ongelukken zijn ook binnen de nieuwe Machinerichtlijn dé leidraad om een veilige machine of installatie te ontwerpen en te bouwen. De normen die de functionele veiligheid van machines beschrijven zijn ook gewijzigd en op een aantal punten aangescherpt en uitgebreid. Daarnaast zijn binnen de nieuwe machinerichtlijn twee nieuwe normen opgenomen (EN ISO 13849-1 en EN 62061) met ‘Performance Level’ (PL) en ‘Safety Integrity Level’ (SIL). Deze twee normen dienen voor de bepaling van de ‘veiligheidsintegriteit’ van veiligheidsfuncties, ofwel de ‘functionele veiligheid’ van machines. Zij vervangen de ons bekende ‘categorieën’ (EN 954-1) die vanaf januari 2012 afgekondigd is en niet meer toegepast mag worden.
De nieuwe beoordelingsmethoden volgens EN ISO 13849-1 en EN 62061 bieden niet alleen
een kwalitatieve waardering (enkelpolige versus dubbelpolige opbouwstructuur en diagnosefuncties) maar maken ook een kwantitatieve bepaling mogelijk (hoe groot is de uitvalkans?). Deze kwantitatieve bepaling ontbrak in de EN 954-1.

Keuze uit Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL)

De EN 954-1 is per 2012 afgekondigd en mag niet  meer toegepast worden. U zult voor de functionele veiligheid een keuze moeten maken uit de beoordelingsmethoden van de normen EN ISO 13849-1 (PL) of EN 62061 (SIL). Deze normen bieden betere beoordelings- en berekeningsmethoden om de veiligheid van uw machine/installatie volgens de laatste stand der techniek uit te voeren.
Nieuw hierbij is dat u zult moeten aantonen dat gerealiseerde veiligheidsfuncties voldoen aan het in de risicobeoordeling vastgestelde veiligheidsniveau (verificatie-/ toetsingsproces).

Alle benodigde veiligheidsparameters en rekentools voor het maken van de SIL- en PL-berekeningen voor deze noodzakelijke toetsing heeft Siemens voor u beschikbaar. Zowel voor de standaard- als voor de veiligheidscomponenten, fail-safe besturingssytemen en fail-safe drives.  

Unieke Safety Evaluation Tool

Online toetsing van de veiligheidfuncties van machines volgens EN ISO 13849-1 en EN 62061  

Siemens biedt u als machinebouwer en installatiebeheerder een gratis online-tool waarmee u de gerealiseerde veiligheidsfuncties van uw machine volgens de nieuwe normen EN 62061 en EN ISO 13849-1 kunt berekenen en toetsen aan uw risicobeoordelingseisen. Deze TÜV gecertificeerde online-tool biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor het uitgebreid documenteren van de berekende gegevens.

Meer informatie:

  • Handzame brochure Safety Evaluation Tool downloaden

  • Gedrukte brochure Safety Evaluation Tool bestellen.