Tools

Siemens NederlandSiemens Nederland

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Privacy beleid & cookies

Naleving bescherming persoonsgegevens binnen Siemens

De bescherming en privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Siemens. Daarom zorgen wij ervoor dat onze bedrijfsvoering strookt met de toepasselijke wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Wij hopen dat de hieronder beschreven beleidslijn u helpt begrijpen welke gegevens Siemens kan verzamelen, hoe Siemens deze gegevens gebruikt en beschermt, en met wie we deze gegevens kunnen delen.

Persoonsgegevens

Via onze websites verzamelt Siemens geen persoonsgegevens van u (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u vrijwillig besluit deze aan ons te verstrekken (bijv. aanmelding, enquête), ons hiervoor expliciet toestemming geeft, of tenzij dit overigens is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Doel van het gebruik

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, gebruiken we die meestal om antwoord te geven op uw vraag, om uw bestelling te verwerken, of om u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de ondersteuning van onze zakelijke relatie met u:

  • wij kunnen persoonsgegevens bewaren en verwerken en deze gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen over de hele wereld, om meer inzicht te krijgen in uw zakelijke behoeften en hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of

  • wij (of derden die namens ons optreden) kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een aanbod van Siemens dat in uw zakelijke behoeften voorziet, of voor het houden van online enquêtes om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.


Als u besluit om uw persoonsgegevens niet beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van onze zakelijke relatie (met name voor direct marketing of marktonderzoek) zullen wij uw keuze respecteren. Wij bieden uw persoonsgegevens niet te koop aan en stellen deze niet op andere wijze beschikbaar aan derden, behalve aan ondernemingen gelieerd aan Siemens.

Beperkingen

Siemens verzamelt, gebruikt of openbaart persoonsgegevens die u online hebt aangeleverd uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden, tenzij het openbaar maken van die gegevens:

  • gebruik van de persoonsgegevens betreft voor een aanvullend doeleinde, dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld,

  • noodzakelijk is voor het opstellen, uitonderhandelen of ten uitvoer brengen van een overeenkomst met u,

  • vereist is op grond van wetgeving of door bevoegde overheids- of gerechtelijke instanties,

  • noodzakelijk is voor het aanvoeren of in stand houden van een eis of een verweer in juridische zin,

  • noodzakelijk is ter voorkoming van fraude of andere wederrechtelijke activiteiten, zoals doelbewuste aanvallen op IT-systemen van Siemens.


Communicatie- of gebruiksgegevens

Als u gebruik maakt van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website, worden automatisch communicatiegegevens (bijv. het IP-adres) of gebruiksgegevens (bijv. informatie over aanvang, beëindiging en duur van elk bezoek en informatie over door u gebruikte telecommunicatiediensten) gegenereerd die mogelijk verband houden met persoonsgegevens. Uw communicatie- en gebruiksgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en aangewend voor zover hiervoor een dwingende noodzaak bestaat, met naleving van het toepasselijke wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgebonden gegevens

Als u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch (dus niet door middel van uw aanmelding) niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen (bijv. het type internetbrowser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek, de bekeken pagina's). Wij kunnen deze gegevens gebruiken en delen met de wereldwijd aan ons gelieerde ondernemingen om de aantrekkelijkheid van onze websites te beoordelen en de prestaties en inhoud van deze websites te verbeteren.

Cookies - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie", zodat uw PC automatisch wordt herkend bij een volgend bezoek aan de website. Cookies kunnen ons op verschillende manieren helpen, omdat ze ons bijvoorbeeld in staat stellen om een website beter aan te passen aan uw interesses of uw wachtwoord op te slaan, zodat u dat niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat alle cookies van uw harde schijf worden verwijderd, alle cookies worden geblokkeerd, of dat u een waarschuwing krijgt alvorens een cookie wordt opgeslagen. Wij onderscheiden daarbij drie soorten cookies:

Permanente cookies:

Met behulp van een permanente cookie wordt u herkend bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan zo op basis van uw voorkeuren worden ingesteld. Ook als u ooit toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies beschouwen wij als functionele cookies. Indien gewenst kunt u deze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies:

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze functionele cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

First party tracking cookies (tracking cookies van ons zelf):

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook de betreffende andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Gebruik van Social Media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar - en door Twitter en Facebook opgeslagen op - servers in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in - en correctie of verwijdering van - uw gegevens. Zie onze contactpagina “uw profiel / vraag / over deze website”.Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Kinderen

Siemens zal geen persoonsgegevens van kinderen welbewust verzamelen, zonder hiervoor uitdrukkelijk ouderlijke toestemming te vragen, als dit op grond van de wet is vereist. Wij gebruiken of openbaren persoonsgegevens over een kind uitsluitend voor zover dit wettelijk is toegestaan, om ouderlijke toestemming te verkrijgen op grond van de nationale wet- en regelgeving, of ter bescherming van een kind. Bij de definitie van "kind" of "kinderen" dient rekening te worden gehouden met toepasselijke wetgeving, alsmede met nationale of regionale culturele gewoonten.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of wederrechtelijke vernietiging, verlies of wijziging, of tegen onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Siemens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Doorverwijzing naar andere websites

Siemens-websites bevatten koppelingen ("links") naar andere websites. Siemens is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites.

Vragen en opmerkingen

Redelijke verzoeken om persoonsgegevens te controleren en onvolkomenheden te corrigeren of te verwijderen, worden door Siemens in behandeling genomen. Als u vragen of opmerkingen hebt over het Siemens-beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (bijv. om uw persoonsgegevens te controleren en te actualiseren), klik dan op "Contact" en stuur ons uw vragen en feedback. Onze richtlijn inzake bescherming persoonsgegevens zal gelijke tred houden met de ontwikkelingen van het internet. Toekomstige wijzigingen in de door ons toegepaste bescherming van persoonsgegevens worden gepubliceerd op deze pagina. Raadpleeg deze pagina alstublieft regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

7-5-2013