Overzicht

Motormanagement SIMOCODE 3UF

Simocode Pro is het flexibele en modulair opgebouwd motormanagement systeem voor laagspanningsmotoren, die via Profibus DP of Profinet eenvoudig aan bovenliggende besturingssystemen gekoppeld kan worden.
Functioneel dekt Simocode Pro alle belangen, inclusief veiligheidsfuncties, tussen PLC en motorgroep. In één compact systeem zijn alle beveiligingsfuncties, bewakingsfuncties, veiligheidsfuncties en besturingsfuncties geïntegreerd. Hiermee wordt bij een hogere procesbesturingskwaliteit toch een besparing gerealiseerd in engineering, installatie, inbedrijfname en onderhoud.
Naast de vele procesgrootheden zijn met name de service- en diagnosedata van grote ondersteuning voor onderhouds- en servicepersoneel. Simocode Pro helpt storingen te herkennen en door preventieve maatregelen te voorkomen. Als er toch een storing optreedt kan de fout snel gelokaliseerd en verholpen worden. Stilstandstijden worden zo tot een absoluut minimum beperkt.