Energie-efficiënte aandrijving van bagagetransport systemen

Op vliegvelden wordt de bagage over het algemeen getransporteerd via transportbanden. Deze banden zijn geplaatst in de incheck ruimte, in de laad- en losruimte en in de bagage ophaalruimte. De transportband is opgedeeld in segmenten die een hoog koppel vergen bij lage snelheid. Het systeem is gebaseerd op motorreductoren. De elektrische besturing bijvoorbeeld met motorstarters met een hoge beschermingsgraad.

Tot op heden was het domweg uitschakelen van automatiseringscomponenten, door de hoge kosten van opnieuw inschakelen, te kostbaar om rendabel te kunnen zijn.Met PROFIenergy kunnen alle noodzakelijke functies voor uitschakelen tijdens stilstandtijden worden geregeld door het besturingscomponent zelf. Via een hoger besturingsniveau kan middels een uniform protocol de uitschakeling worden gerealiseerd, onafhankelijk of het nu een sensor of motorstarter of zelfs een complexe machine of robot is.Het communicatieprotocol is echt universeel. Alle basis functies benodigd voor besturing van PROFIenergy compatibele componenten zoals protocol processing, transport mechanismes, besturingsfunctie en statusfuncties zijn geïntegreerd. Hiermee vormt PROFIenergy maximale openheid en toepassingsmogelijkheden in vrijwel elke automatiseringsomgeving.De voordelen op een rij:

  • toepassing van IP65 motorstarters SIRIUS M200D maken het mogelijk om delen van de transportband op eenvoudige wijze lokaal aan te sturen

  • energie-efficiënte besturing door toepassing van PROFIenergy

  • communicatie via PROFIbus, PROFInet of AS-interface

  • beschikbaarheid van motorstromen en servicedata in bovenliggend automatiseringssysteem