Toepassingen

Energie-efficiënte pompbesturing

Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid water hoeft de pomp alleen te functioneren als het minimumniveau bereikt is. Tot dit punt blijven de pomp en de besturing uitgeschakeld, en verbruiken zo geen energie.
Energie-efficiënte aandrijving van bagagetransport systemen

Op vliegvelden wordt de bagage over het algemeen getransporteerd via transportbanden. Deze banden zijn geplaatst in de check-in ruimte, in de laad- en losruimte en in de bagage ophaalruimte. De transportband is opgedeeld in segmenten die een hoog koppel vergen bij lage snelheid. Het systeem is gebaseerd op motorreductoren. De elektrische besturing bijvoorbeeld met motorstarters met een hoge beschermingsgraad


Cascadecircuit – combinatie van softstarter en frequentieregelaar

Een drinkwatervoorziening moet altijd aanwezig zijn. Om deze hoge beschikbaarheid te kunnen garanderen worden meerdere pompen aangestuurd in een cascadecircuit. De combinatie van pompen met vast en variabel toerental zorgen voor de optimale oplossing in relatie tot investering en energieconsumptie. De pompen met vast toerental dekken de basisbehoefte terwijl de regelbare pomp altijd de wisselende belasting kan compenseren.


5-5-2011 | Author: Name