Related
Info
close
Optimalisering van het energieverbruik

Optimalisering van het energieverbruik

In industriële productielijnen zijn elektrische aandrijvingen de voornaamste energieverbruikers. Hier is een besparingspotentieel te realiseren van circa 70 %. De energiegunstige oplossing voor elektrische aandrijvingen hangt sterk af van de toepassing. Het nauwkeurig definiëren van deze toepassing vormt de eerste stap.

Industriële besturingen voor toepassingen met constante snelheid

Aandrijvingen die niet geregeld hoeven te worden in snelheid kunnen worden aangestuurd met SIRIUS contactoren of softstarters. Naast de gunstige prijs/prestatie verhouding onderscheiden deze componenten zich door een zeer laag vermogensverlies.  Hiermee wordt ook de warmtedissipatie in de schakelkast tot een minimum beperkt. Softstarters en ster-driehoekstarters reduceren de stroompiek bij het starten van de applicatie met circa 60% en reduceren hiermee ook de mechanische belasting van de applicatie en de belasting van het distributienetwerk.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?