Operator station

Toepassing

Het Operator station van het SIMATIC PCS 7 proces control systeem maakt het gemakkelijk voor de operator om het proces veilig te beheren. Verschillende schermen zijn beschikbaar voor de operator voor de controle van het proces. De architectuur van het Operator station is zeer verschaalbaar en kan gemakkelijk worden aangepast aan de diverse wensen en eisen van de klant. Perfect op elkaar afgestemde Operator stations voor single-user en multi-user systemen bieden deze flexibiliteit.

Het Operator station biedt een ergonomisch en modern overzicht over het proces
Het moderne Operator Station van SIMATIC PCS 7

Eigenschappen

Een multi-user systeem is opgebouwd uit bedienterminals (OS cliënts), die kan worden geleverd via een terminal bus (Fault tolerant ethernet) met gegevens (proces waarden, archieven, alarmen en berichten) van een of meer OS-servers. De OS server kan ook worden opgesteld in een redundante modus als grotere beschikbaarheid een vereiste is.

Operator stations


Ergonomische schermopbouw voor snelle navigatie en efficiente procesvoering

Alle Operator stations zijn gebaseerd op moderne voorgeinstalleerde SIMATIC PCS 7 industriële werkstations, die geoptimaliseerd zijn voor gebruik als OS Single station, OS client of OS server en kan gebruikt worden in een kantoor of industriële omgeving. Nieuw is dat ook de Microbox Embedded PC als voorgeinstalleerde OS Client gebruikt kan worden. Doordat de Microbox geen ventilator heeft maakt deze geen geluid en kan dus dichtbij de monitor geplaatst worden, waardoor KVM extenders overbodig zijn.


Professioneel alarmmanagement conform ISA-18

Alarm management    

SIMATIC PCS 7 Operator stations zijn standaard uitgevoerd met Alarmmanagement functies conform ISA-18. Er wordt onderscheid gemaakt in 16 prioriteitsniveau's voor procesalarmen en procesmeldingen. Operators kunnen de alarmen vrij filteren en sorteren. Het systeem genereert automatisch alle statistiek informatie van de meest voorgekomen alarmen. Alarmen kunnen dynamisch afhankelijk van de processtatus onderdrukt worden voor de operator als deze op dat moment niet relevant zijn voor de procesvoering.

Alle alarmen worden boven in beeld in het overzicht getoond. Vanuit hier is met één druk op de knop snel te navigeren naar de oorzaak. Alle alarmen worden gegenereerd in het SIMATIC PCS 7 Automation Station en hier bijgehouden op timestamp en status. De alarmen worden op eventbasis naar de OS Servers verstuurd. Alarmen krijgen in de I/O kaart een timestamp mee, waardoor een nauwkeurigheid van 1 ms te bereiken is om een heldere firstfailure analyse en sequence of events te kunnen analyseren.

Trendsysteem


Professioneel modern trendsysteem wat voldoet aan alle eisen die u vandaag de dag mag stellen

SIMATIC PCS 7 Operator station zijn standaard voorzien een zeer moderne trendweergave. De operator kan de gearchiveerde proces waarden in relatie tot tijd of in relatie tot een andere waarde (functie venster) als trend oproepen. Voorgedefinieerde Trendcontrols kunnen individueel door de operator zelf worden aangepast tijdens runtime. De instellingen zijn globaal of voor de gebruiker op te slaan. Binnen een trendvenster zijn alle assen onafhankelijk te verschuiven en zijn online proceswaarden en gearchiveerde proceswaarden tegelijk te bekijken. Hiermee kan de "Golden Batch" gevolgd worden. Alle waarden zijn eenvoudig naar Excel te exporteren.  

Gebruikersbeheer

SIMATIC PCS 7 Operator stations bieden alle functies die nodig zijn om te voldoen aan de bepalingen van 21 CFR Part 11. Centrale (Microsoft Windows) gebruikersrechten met toegangscontrole wordt uitgevoerd via de geïntegreerde SIMATIC logon. Gebruikers worden ingedeeld in groepen binnen het systeem en krijgen specifieke rechten wanneer ze inloggen. SIMATIC Electronic Signature wordt gebruikt om elektronische handtekeningen te genereren en deze in te voeren in het system.

SFC Visualisatie


Automatische weergave van alle sequentiele afloopschema's bieden direct inzicht in de stapvoorwaarde

De SFC (Sequentiele afloop) visualisatie van het Operator station kan de sequentiële afloop geconfigureerd met het SFC editor worden getoond en bediend op dezelfde manier als op de Engineering System. Zonder extra configuratie.

Webbased visualisatie

Alle SIMATIC PCS 7 Operator station functies zijn 1:1 via een webbrowser te openen via het lokale fabrieksnetwerk. Dit wordt vaak toegepast bij Operator Panels naast de installatie of voor bediening op een mobiel systeem zoals PDA of iPhone. De functionaliteit via de webbrowser is 100% indentiek aan een volledige OS Client, inclusief bediening, SFC visualisatie, Batch integratie, alarmering en trending. Mocht u de web functionaliteit buiten het fabrieksnetwerk willen gebruiken, dan is deze functionaliteit te combineren met de Scalance S VPN tunnel en is de webfunctie als read-only in te stellen.

Uw voordeel

Hoge operationele efficiëntie: Snelle foutdiagnose proces in kritieke situaties, verbeterde bericht analyse, snel, nauwkeurig erkenning van de afwijkingen van het procede Maximale comfort gecombineerd met een minimale techniek rompslomp Hoge bedrijfszekerheid vermindert de werklast van het bedienend personeel Flexibele, modulaire architectuur met schaalbare hardware en software componenten Centraal gebruiker administratie, toegangscontrole, elektronische handtekening

  • Hoge operationele efficiëntie

  • Snelle foutdiagnose proces in kritieke situaties

  • Verbeterde bericht analyse

  • Hoge bedrijfszekerheid

  • Vermindert de werklast van de Operator

  • Flexibele, modulaire architectuur met schaalbare hardware en software componenten

  • Centrale gebruiker administratie met elektronische handtekening

  • Meer inzicht in het proces door SFC visualisatie met stapvoorwaarde informatie en tijdbewaking


30-7-2010 | Author: Welschen