Virtueel procesautomatiseren met echte voordelen

Dankzij ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT) komt er nieuwe functionaliteit beschikbaar die toepasbaar is in de industriële procesautomatisering en die uw procesinstallatie en bedrijfsvoering kan beïnvloeden.

Introductie

Een voorbeeld van ITfunctionaliteit is virtualisatie. De IT-wereld ontwikkelt zich razendsnel, gedreven door steeds complexere software. Dit vereist meer hardware. Met virtualisatie van systemen kan deze uitdaging overwonnen worden.Niet alleen administratie, ruimte en service kunnen geoptimaliseerd worden, maar men kan ook kosten besparen. Het laten opereren van een process control systeem in een virtuele omgeving is echter verbonden met veel uitdagingen. Toch zijn er ook voordelen te behalen door het efficiënter inzetten van resources van de PC CPU’s en de dataopslag.


Wat is virtualisatie?

In de IT-wereld is virtualisatie een begrip voor het emuleren van hardware, besturingssystemen, dataopslag en netwerktechnologie. Normaal gesproken draait er op één computer maar één besturingssysteem. Er kunnen meerdere besturingssystemen geïnstalleerd worden, maar er kan slechts één systeem tegelijkertijd draaien en gebruik maken van de hardware. Emulatie is software die binnen een besturingssysteem geïnstalleerd wordt als een applicatie op een fysieke computer (de host). Deze maakt het mogelijk om een complete computer na te bootsen (de guest), inclusief alle software- en hardware-eigenschappen. Hierdoor kunnen meerdere systemen virtueel op één computer draaien.

Investering in technologie en kennis

Productiefabrieken staan veelal onder een hoge kostendruk. Zij eisen lage investeringskosten, snelle opstarttijden en foutloze productie. Kan virtualisatie hieraan bijdragen? Virtuele oplossingen vragen een hoge initiële investering in het host systeem, de virtualisatie-software, onderhoudscontract en mogelijk airconditioning en geluidsreductie. Of deze investering economisch gerechtvaardigd is over de complete lifecycle van de fabriek moet per geval bekeken worden. De gebruiker moet meerdere factoren in overweging nemen. Bijvoorbeeld ruimte en energieconsumptie, toegangsmogelijkheden van buitenaf, de bestaande infrastructuur en de mogelijkheden voor additionele applicaties zoals evaluatietools, informatie en apportagesystemen.
Daarnaast zijn er nog twee zaken belangrijk voor het succes van een virtuele oplossing: dedicated IT en proceskennis. Werkwijzen die we kennen uit de standaard IT-functionaliteit kunnen simpelweg niet één-op-één overgenomen worden binnen de productieomgeving. Sommige servers moeten bijvoorbeeld hoog beschikbaar ofwel redundant zijn binnen de productieomgeving. Om hetzelfde effect te krijgen en de “single point of failure”-effecten te vermijden, moeten dus meerdere, separaat geplaatste, host systemen worden ingericht. Dit heeft direct effect op
de investeringskosten,het onderhoud en de infrastructuur.

Pioniers

Verschillende industrieën hebben al baat bij de implementatie van virtualisatie. Een voorbeeld is de farmaceutische industrie. Hier moeten productieprocessen snel en veelvuldig worden omgeschakeld in verband met het fabriceren van verschillende producten.De branche kent dan ook veel interactie met IT. Ook validatie is een belangrijk issue. Vroeger moesten ook de spare part PC’s als initiële investering worden aangeschaft omdat die PC’s gevalideerd waren.De aanschafkosten van de PC’s verdwijnen door toepassen van virtualisatie. Een ander voorbeeld is watermanagement. Een typische waterzuivering en waterdistributieconfiguratie omvat naast een hiërarchische distributie ook een geografische distributie van alle onderdelen met regionale en centrale bedienmogelijkheden. Met virtualisatie kan het complete control system samengevoegd worden in een datacenter. Tot 50 webclients kunnen koppelen per virtuele webserver. Het PCS 7-gebruikersconcept maakt het mogelijk de autorisatiestructuur door te voeren waarin clients bediend kunnen worden in de centrale bedienruimte, bij hoger liggende regionale bedienruimtes en ook op on-site touchpanelen. Door het gedeelde gebruik van het datacenter ondervinden alle locaties kostenvoordelen van virtualisatie. De kantooromgeving beschikt over gevirtualiseerde langetermijnarchieven en -rapportages via webtechnologie. Hierdoor worden administratieve handelingen gereduceerd. Dit geldt voor alle sectoren. Voordat een keuze kan worden gemaakt om virtualisatie in te zetten, moet worden onderzocht wat de vooren nadelen zijn. Technische componenten en infrastructuur kunnen per installatie verschillen. Bij een goede implementatie en inzet van getraind personeel kunnen de initiële kosten ruimschoots terugverdiend worden gedurende de levenscyclus van de fabriek.

21-2-2014 | Author: Name