SIMATIC WinCC Opties

Uitbreiden van uw basis WinCC systeem

Algemeen

Stem SIMATIC WinCC af op uw behoeften. WinCC opties zijn het bewijs van de modulaire uitbreidbaarheid en de universele toepassing van WinCC die de kern voor een hele reeks verschillende toepassingen vormen. De WinCC opties worden net als de basis software door het centrale WinCC team ontwikkeld. De ondersteuning voor de opties verloopt net als de basis WinCC software via Siemens technical product support.

Opties voor schaalbaarheid

WinCC server
Voor het opzetten van een mulit-user systeem tot maximaal 32 clients en 18 (redundante) servers vanaf WinCC V7.2.


SIMATIC Process Historian
SIMATIC Process Historian biedt high-performance lange termijn archivering functionaliteit met perfecte communicatie met het SIMATIC WinCC pakket. Met ingang van WinCC V7.2 vervangt SIMATIC Process Historian de optie WinCC/Central Archive Server.


WinCC/Web Navigator
Stelt u in staat om via internet of intranet de WinCC applicatie te kunnen bedienen en monitoren. Een andere mogelijkheid is het gebruik van Thin Clients zoals PDA's

WinCC/TeleControl
Flexibele integratie van remote terminal units in de centrale proces visualisatie van de complete fabriek via een WAN (Wide Area Network)


Opties om de beschikbaarheid te vergroten


WinCC/Redundancy
Parallelle werking van twee single-station systemen of servers om consistentie van gegevens in veiligheid-gerelateerde toepassingen te garanderen. Mocht een storing voordoen, kunnen clients automatisch worden overgeschakeld op de intacte server.


WinCC/ProAgent
Voor vergaande diagnose van het proces visualisatie systeem. ProAgent is volledig geïntegreerd in het SIMATIC diagnose concept en geoptimaliseerd voor de SIMATIC S7-300 en S7-400.

SIMATIC Maintenance Station
Visualiseert de onderhoudstatus van de automatiseringssystemen van een fabriek. Van de PLC, netwerk componenten,  meetapparatuur en aandrijvingen.


WinCC Plant Intelligence opties

SIMATIC Information Server
SIMATIC Information Server ondersteund het aan maken van target group georiënteerde reports en analyses van historische WinCC data op basis van Microsoft Reporting Services.

WinCC DataMonitor
Voor de weergave en evaluatie van het huidige proces status omstandigheden en historische gegevens via internet met standaard PC tools (MS explorer, MS Excel etc.)


WinCC/Connectivity Pack and WinCC/Connectivity Station
Voor toegang tot historische gegevens van het WinCC archief systeem via OPC HDA of OLE-DB en voor de overdracht / erkenning van berichten via OPC-A & E-tools.


WinCC/IndustrialDataBridge
In staat om een link naar externe databases, office applicaties en IT-systemen via OLE-DB en OPC DA te leggen door gebruik een configureerbare standaard software.


WinCC Downtime Monitor
Voor het opsporen en analyseren in machine-georiënteerde of line-georiënteerde productie-installaties om de Key Performance Indicators te ontlenen van een plant.


Opties voor SCADA uitbreidingen

WinCC/User Archives
Staat het gebruik van gebruiker archieven toe, waarin gerelateerde gegevens worden opgeslagen in gegevensbestanden. WinCC automatisering en haar partners (bijvoorbeeld een Simatic S7 PLC) kan deze records schrijven en uitwisseling onder elkaar.


WinCC/Calendar Scheduler en WinCC/Event Notifier
Uitbreiding van WinCC met een kalender in de stijl van Microsoft Office voor eenvoudige en betrouwbare planning van evenementen en acties.U kunt de Calender Scheduler gebruiken als trigger voor time-based acties. De Event Notifier stuurt berichten op basis van specifieke events in het WinCC message system.


Opties voor Energy Management

SIMATIC Powerrate
SIMATIC Powerrate maakt het energieverbruik transparant van de infeed tot de load. De energie data wordt continue verzameld, gearchiveerd en verder verwerkt.

SIMATIC B.Data
SIMATIC B.Data biedt de mogelijkheid om geoptimaliseerde en kosten efficiënt operationeel energy management te implementeren voor controlling, planning en energy procurement.


Opties voor traceren en valideren

WinCC/Audit
Voor het toezicht op veranderingen van activiteiten in runtime operatie evenals projectveranderingen tijdens engineering met behulp van Audit trails en Project Versioning.


WinCC/ChangeControl
Gebruik in combinatie met WinCC / Audit op wijzigingen van een WinCC project tijdens Engineering inclusief document management en project versiebeheer.


Opties voor Systeem uitbreiding


WinCC ODK (Open Developmnet Kit)
Beschrijft open programming interfaces die kunnen worden gebruikt voor toegang tot gegevens en functies van de configuratie-en runtime-systeem.

Met ingang van WinCC V7.2 is de voormalige optie WinCC/IndustrialX onderdeel van de Open Development Kit


25-7-2013 | Author: Name