Openheid

Gebruik standaarden voor eenvoudige integratie

Algemeen

Vanaf het begin staat WinCC voor openheid en integratie op het hoogste niveau met ondersteuning van standaard technologie en software tools.

Vanaf de eerste versie van WinCC worden de marktleidende operating systems ondersteund. Of er nu gebruik wordt gemaakt van Windows Server 2003/2008, Windows XP Professional of Windows 7. Door de lange ondersteuning en de mogelijkheid over te gaan naar nieuwe besturingssystemen biedt het systeem een hoge investeringszekerheid.

Integratie van controls

Integratie van controls maakt de configuratie eenvoudiger dankzij kant en klare elementen die direct kunnen worden toegepast. Daarnaast is het mogelijk industry en technologie expertise te beschermen in elementen die veelvuldig kunnen worden gebruikt met verschillende parameters.

WinCC ondersteund niet alleen de integratie van ActiveX controls maar ook klant specifieke XAML en .NET controls waarbij WinCC Media Control werkt als .NET container.

De WinCC/Open Developmet Kit (ODK) bevat een groot aantal aanvullende ActiveX elementen en een Development toolset inclusief Visual Basic templates waarmee eenvoudig ActiveX controls kunnen worden gemaakt.

Individuele extensions via Visual Basic for Applications (VBA)

De configuratie tool VBA in geïntegreerd in de WinCC Graphics Designer, een gebruiksvriendelijke standaard omgeving voor applicatie specifieke extensions. Dit betekend dat de Visual Basic kennis beschikbaar bij veel engineers kan worden toegepast in de WinCC applicatie. Daarbij bespaart het gebruik van standaarden tijd en geld. Er kunnen menu entries en configuratie dialogs worden gemaakt voor de applicatie specifieke objecten.

Applicatie specifieke functionaliteit met VBScript of ANSI-C

Normaalgesproken worden afbeeldingen, logic operations en animaties geconfigureerd via eenvoudige menu’s. Scripts kunnen ook worden geprogrammeerd in VBScript os ANSI-C indien nodig, bijvoorbeeld om waarden te converteren, om rapportages te starten of om operator messages te genereren. VBScript heeft z’n eigen gebruiksvriendelijke editor met debugging support. De scripts zelf hebben toegang tot de properties en methods van alle WinCC graphic objecten, de controls en de object models van WinCC en applicaties van andere fabrikanten.

Open programming interfaces C API

De WinCC functie modules zijn open via API interfaces die toegang geven tot de data en functies van het configuration en runtime systeem. Dit betekend dat de scripts gebruik kunnen maken van WinCC configuration en runtime functies of zelfs stand alone applicaties met directe toegang tot WinCC. Toegang tot de programming interfaces is eenvoudig met WinCC/Open Development Kit.

Communicatie tussen verschillende fabricaten met OPC (OLE for Process Control)

OPC is een uniforme methode waarmee Windows applicaties toegang krijgen tot process data. Dit maakt het eenvoudig applicaties en devices van verschillende fabrikanten te combineren. Als OPC DA client kan WinCC lokaal of via het netwerk verbinding maken met lower level controllers en de actuele process data cyclisch toe laten sturen door de OPC DA server. De andere kant op kan de WinCC OPC DA server actuele process data beschikbaar stellen aan andere OPC compatible applicaties zoals Microsoft Excel om verder verwerkt te worden. Met OPC XML DA is het zelfs mogelijk tussen verschillende platformen voor verschillende besturingssystemen via het web tussen WinCC en office applicaties, ERP/PPS systemen (zoals SAP/R3) of business to business portals. Toegang tot WinCC archive data kan via OPC HDA (Historical Data Access) of middels WinCC OLE DB-Provider via Microsoft DTSX-Packages. Met de optie WinCC/Connectivity Pack kunnen de OPC UA communicatie mogelijkheden worden benut.

WinCC opties voor uitbreiding van integratie mogelijkheden

WinCC opties ondersteunen de open system architectuur van het SCADA systeem als aanvulling op het basis systeem

 • WinCC/IndustrialDataBridge
  Flexibele informatie hub tussen automation en IT wereld
  Veilige, snelle informatie uitwisseling tussen productie (WinCC) en IT wereld, met eenvoudige en efficiënte configuratie. Reduceert de complexiteit van interfaces en dataformaten dankzij ondersteuning van diverse database varianten en standaardinterfaces.

 • WinCC/ConnectivityPack en WinCC/ConnectivityStation
  Ondersteund de koppeling van externe databases, Office applicaties en IT systemen via OLE-DB en OPC UA, A&E, DA of HAD met behulp van configureerbare standard software.
  Toegang tot historische alarmen is ook mogelijk via OPC A&E. WinCC messages worden gemapped als alarmen met OPC A&E (Alarms & Event) en doorgegeven aan iedere subscriber op productie level of company management level inclusief alle bijbehorende process values.
  WinCC OPC UA client als WinCC channel voor data access tot elke OPC-UA server volgens de OPC Unified Architecture specificatie, Part 8: Data Access Release 1.01.
  OPC UA Server voor OPC UA Data Access en OPC UA Historical Access.

 • WinCC/Open Development Kit (ODK)
  De WinCC optie Open Development Kit WinCC/ODK bied een open programming interface die gebruikt kan worden voor toegang tot data en functies van het WinCC configuration en runtime system.
  Met ingang van WinCC V7.2 is de voormalige optie WinCC/IndustrialX onderdeel van de Open Development Kit.


1-8-2013 | Author: Name