Plant Intelligence

Intelligent gebruik van data

Algemeen

Globalisatie en toegenomen concurrentie heeft geleid tot een concentratie van belangrijke processen, met als gevolg een toegenomen vraag naar informatie door alle locaties en lagen van de organisatie.

SIMATIC WinCC en SIMATIC IT bieden passen de oplossingen: Schaalbare client / server systemen voor process visualisatie, opties voor IT& Business Integration en Plant Intelligence. Hoge mate van transparantie en process optimalisatie met een snelle return on investment.

Plant Intelligence is gebaseerd op intelligent gebruik maken van beschikbare data om belangrijke informatie real-time beschikbaar te maken. Dit maakt het mogelijk om beslissingen te nemen op basis van betere gegevens resulterend in lagere kosten voor de plant, voorkomen van scrap, beter gebruik maken van de beschikbare capaciteit en uiteindelijk een hogere efficiëntie en effectiviteit. Met de integratie van Plant Intelligence opties van machine tot enterprise niveau biedt SIMATIC een complete en schaalbare oplossing vanuit één leverancier. Een geleidelijke uitbreiding is mogelijk van een voordelig, schaalbaar entry-level systeem op basis van de process visualisatie WinCC tot aan een omvangrijk optimalisatie systeem op MES niveau met SIMATIC IT.

Plant Intelligence verbind het SCADA level met MES level en biedt daarmee een beter inzicht in de productie via efficiënte acquisitie, archivering, aggregatie, analyse en distributie van productie data.
Het verbinden in integreren van SCADA en MES resulteert in een erom voordeel voor de klant. De gebruiker kan de plant transparency verder verhogen met aanvullingen op MES of enterprise level. SIMATIC IT kan parameters verbinden en analyseren zoals key performance indicators van verschillende plants. Zo kan productiedata zoals work orders, genealogy en batch data worden geanalyseerd en vergeleken.

Geïntegreerde analyse van messages in WinCC Alarm Control

SIMATIC WinCC verzameld process messages en local events, slaat ze op in circular archives en maakt de informatie beschikbaar indien gewenst gefilterd en gesorteerd beschikbaar.
In WinCC Alarm Control kan de weergave van de messages individueel worden aangepast. Uitgebreide selectie opties zoals via een gebruikers specifiek filter matrix bieden een optimaal overzicht. Met een druk op de knop kunnen de weergegeven berichten worden geëxporteerd of geprint als een report. Systeem specifieke functies kunnen worden geïmplementeerd via de vrij configureerbare toolbar.

De message hit list geeft de gemiddelde en de totale tijd weer van de pending status voor de specifieke message, op een vergelijkbare manier worden ook de gemiddelde en de totale acknowledge tijd weergegeven.

Geïntegreerde analyse van process data in WinCC Trend Control

In Trend Control kunnen de trend curves van actuele waarden, historische process waarden en gewenste waarden worden weergegeven in hetzelfde trend display. De scaling van de assen kan worden aangepast om de verschillende waarden in de gewenste weergave te krijgen. De time en value assen van de individuele trend curves kunnen worden verplaatst met behulp van de muis. Hiermee kunnen bijvoorbeeld verschillende batches worden vergeleken.

Met de druk op de knop kunnen geïntegreerde functies verschillende waarden bepalen zoals minimum, maximum, gemiddelde en standaard deviatie evenals specifieke calculaties. Een logaritmische weergave van de trendcurves behoort ook tot de mogelijkheden. Met een druk op de knop kunnen de geselecteerde process values in de Trend Control worden geëxporteerd naar een CSV file of geprint in een report. Daarbij kunnen specifieke functies worden opgenomen in de vrij configureerbare toolbar.

WinCC Opties voor Plant Intelligence

De functionaliteit van het basis systeem kan worden uitgebreid met verschillende WinCC opties voor Plant Intelligence:

 • SIMATIC Information Server
  Ondersteund het creëren van target-group-oriented reports en analyses van historische WinCC data op basis van Microsoft Reporting Services.

 • WinCC/DataMonitor
  Voor het weergeven en evalueren van actuele process status condities en historische data vanaf elke PC gebruikmakend van standaard tools geschikt voor Internet

 • WinCC/ConnectivityPack en WinCC/ConnectivityStation
  Ondersteund de koppeling van externe databases, Office applicaties en IT systemen via OLE-DB en OPC UA, A&E, DA of HDA met parameterbare standaard software.

 • WinCC/IndustrialDataBridge
  Flexibele informatie uitwisseling tussen automatisering en IT wereld. Reduceert de complexiteit van interfaces en dataformaten dankzij ondersteuning van diverse database varianten en standaardinterfaces.


1-8-2013 | Author: Name