WinCC Open Architecture - Technische Specificaties

Objectoriëntatie

Door de objectgeoriënteerde eigenschappen en de consequente en goed doordachte toepassing hiervan binnen WinCC Open Architecture, verandert het engineeringproces.


 • Besparing van engineeringkosten tot 70 %

 • Hoger standaardiseringniveau

 • Veranderd projectverloop van planning tot ingebruikname

 • Gekwalificeerd personeel kan erg doelmatig ingezet worden

 • Meer comfort en vrijheid voor project engineer en gebruiker


Client-Server architectuur

Door de client-server architectuur is een bijna onbeperkte schaling van het systeem mogelijk. WinCC Open Architecture wordt ingezet in de meest uiteenlopende configuraties, maar WinCC Open Architecture blinkt uit in geografisch verspreide multi site-systemen.


 • WinCC Open Architecture is een multi user- en multi tasking systeem

 • Modulaire opbouw gebaseerd op functionele eenheden, de Managers

 • De communicatie tussen de individuele processen geschiedt op basis van TCP/IP

 • Functionaliteit en belasting kunnen over meerdere computers verdeeld worden

 • Het is mogelijk om bedrijfsbesturingssystemen te mixen (bijv. Linux) binnen een WinCC Open Architecture-systeem

 • Volkomen gebeurtenis-georiënteerde, telegramgebaseerde communicatie

 • Werkplekken-op-afstand kunnen via een modem aangesloten worden


Managerconcept

In WinCC Open Architecture bestaan er voor alle wezenlijke functies eigen, autonome controle-eenheden, de managers. Onder een “Manager” wordt een proces verstaan, dat speciale opdrachten uitvoert. Zo zijn er bijvoorbeeld eigen managers voor de externe aansluitingen, de historische data-opslag of de user interfaces.


 • Event-Manager (EV), vormt de kern van een WinCC Open Architecture systeem

 • Driver-Manager (D), processen worden gekoppeld via een willekeurig aantal drivers

 • Data-Manager (DM), slaat procesveranderingen op in een high-speed databank

 • Control-Manager (CTRL), dit is een eigen runtime-omgeving, die programma’s van gelijknamige programmeertalen op een event gestuurde en multi-tasking basis afhandelt

 • User Interface-Manger (UIM), deze zorgt voor de grafische visualisering van het proces

 • Voor speciale opdrachten staan nog andere managers ter beschikking (redundantie, Distribution-Manager voor netwerksystemen, web server, reporting, DDE, simulatie, etc.)


Redundantie

Met het doordachte redundantie-concept van WinCC Open Architecture kan voldaan worden aan de hoge eisen van systeembouwers en gebruikers m.b.t. de beschikbaarheid en proces- en databeveiliging.


 • Hot standby-redundantie met dubbel computersysteem;

 • In een redundant systeem is elke User Interface zowel met het actieve als met het passieve systeem verbonden. Een redundantie-omschakeling gebeurt daarom soepel voor de gebruiker zonder beïnvloeding van de systeembediening

 • Het automatisch omschakelen geschiedt in slechts tienden van seconden zonder dataverlies

 • Automatische synchronisatie van procesafbeeldingen, alarmgegevens en geschiedenis bij opstarten van systeem

 • Vrij configureerbare schakelmechanismen met gewogen foutstatus analyse

 • Extra zekerheid door differentiatie tussen computer- en netwerkuitval

 • Redundante netwerkverbindingen tussen verschillende computers

 • Split modus bij redundantie; testen van nieuwe configuraties en parameteriseringen zonder het lopende proces te onderbreken


Gedistribueerde systemen

WinCC Open Architecture is schaalbaar - van het kleine 'single site'-systeem voor machinebediening tot aan het netwerk- en redundante high-end systeem.


 • Transparante toegang tot alle data van de aangesloten systemen (historie, online-gegevens, alamen, configuratie, etc.)

 • De controle over een subsysteem is lokaal of vanaf ieder aangesloten systeem mogelijk

 • De verbinding (modem, ISDN, LAN) tussen de individuele systemen kan permanent of tijdelijk zijn

 • Alarmen van aangesloten systemen kunnen eveneens op andere systemen getoond en beantwoord worden

 • Alarmen van aangesloten systemen kunnen eveneens op andere systemen getoond en beantwoord worden

 • De individuele deelsystemen van een gedistribueerd systeem kunnen wederom single site, multi site, enkel of redundant zijn

 • Eenvoudige parameterisering en systeemuitbreiding achteraf


Open interfaces

Open interfaces

We dienen rekening te houden met de toenemende eisen die gesteld worden aan een transparante informatiestroom, uitgaand van een productie, respectievelijk automatiseringsomgeving tot aan bedrijfsvoering en management. Dankzij standaard interfaces en de beschikbaarheid van bijbehorende Add-Ons, wordt WinCC Open Architecture een integraal onderdeel van het ondernemingsbrede IT-landschap.

 • De ADO/ODBC-interfaces maakt data-uitwisseling met gerelateerde databank-systemen mogelijk

 • De integratie van een webserver schept de voorwaarde om data uit de automatiseringsomgeving op het internet/intranet beschikbaar te kunnen stellen

 • Volledig ActiveX-support (eigenschappen, methoden, gebeurtenissen)

 • Nauwe samenwerking met Microsoft Office software (Excel-rapportage)

 • De DDE-interface maakt de communicatie met veel Windows applicaties mogelijk

 • OPC (OLE for Process Control) is de toepassing van de OLE/COM-technologie voor procesbeheerssystemen

 • Integratie van vreemde DLL’s, resp. Shared Libraries voor uitbreiding van de functionaliteiten

 • API-interfaces met volledige toegang tot alle WinCC Open Architecture –gegevens

 • Ontwikkeling van een eigen WinCC Open Architecture –Manager

 • API driver ter ontwikkeling van een eigen driver


Datapunt-parameterisering

Het flexibele datapunt concept is een centraal element in WinCC Open Architecture. Zowel externe als interne variabelen, de datastructuren van apparaten, gebruikersautorisaties, het oproepen van systeemafbeeldingen of alarmen, alles loopt via datapunten. Dit zorgt voor een consistent proces en staat tegelijk een flexibele aanpassing aan specifieke problemen toe.


 • Datastructuren zijn intuïtief in een boomstructuur georganiseerd

 • De individuele parameteriseringen zoals alarmafhandeling, archivering; adressering, etc. worden in overzichtelijke parameterpanels uitgevoerd

 • Massa-engineering gebeurt in MS Excel. Het in- en exporteren van configuratiedata vindt volledig online plaats

 • Datapunten kunnen online gegenereerd en volledig geconfigureerd worden; Daardoor is het mogelijk om zelfparameteriserende Objecten te realiseren


Grafische Opbouw

Voor de opbouw van systeemafbeeldingen (panels) staat een gebruiksvriendelijke grafische editor tot uw beschikking. De complete parameterisering alsook het maken en verwijderen van grafische objecten en datapunten geschiedt volledig online tijdens het lopende proces. Eigen objecten (referenties) kunnen helemaal los gebouwd en volledig individueel aan de eisen van dat moment worden aangepast. De objecten worden in overzichtelijke catalogi opgeslagen. Symbolen worden uit de catalogus geselecteerd en eenvoudig d.m.v. drag&drop in een panel geplaatst. Bij het toevoegen aan het panel wordt een parameterdialoog geopend. Dit kan een standaarddialoog, maar ook een compleet los op te bouwen, individuele dialoog zijn. Een overvloed aan meegeleverde standaardsymbolen voor frequente taken bij het projecteren en visualiseren van systemen reduceert waardevolle ontwikkelingstijd. Een omvangrijk ActiveX-support (toegang tot properties, methoden en events) maakt het eenvoudiger om specifieke opdrachten als kant-en-klare oplossingen te integreren.


Control Script taal

Naast de eenvoudige parameterisering d.m.v. muisgestuurde dialogen is WinCC Open Architecture ook uitgerust met een krachtige programmeeromgeving, die de gewone scripting ver overstijgt. Control heeft een eenvoudig te begrijpen, op ANSI-C gebaseerde syntax en is van talrijke functionaliteiten voor alle eisen van de moderne besturingstechniek voorzien. Control verwerkt enerzijds datapunten en stuurt de visualisering van de processtatussen. De Script-taal Control is als interpreter uitgevoerd, zodat de gebruiker geen compileer of link procedure hoeft uit te voeren. Veranderingen kunnen daardoor meteen getest worden. Het flexible datapunt-concept van WinCC Open Architecture wordt optimaal door Control ondersteund.


 • De interpreter maakt het mogelijk om tijdens het proces online veranderingen door te voeren

 • Control ondersteunt de gelijktijdige verwerking van meerdere programma’s (multithreading)

 • Uitbreidbaar met DLL’s en shared libraries

 • Databank-interface tot relationele databanken

 • De geïntegreerde editor ondersteunt de programmering d.m.v. Syntaxhighlighting, function tool-tips, Intellisence, Syntaxcheck, etc

 • Omvangrijke debugger voor snelle foutopsporing