Siemens Industry

Duurzaam industrieel Denken, Delen en Doen zijn de pijlers van Siemens Industry.

  • Denken: het aantrekkelijker maken van de industrie als branche voor studenten om in te werken alsmede het stimuleren van het vak elektrotechniek .

  • Delen: kennis van en ervaring met een systeem of softwarepakket in welke vorm dan ook leidt tot vooral vertrouwen bij de gebruiker.

  • Doen: duurzaam omgaan met human resources (People), natural (Planet) en financial resources(Profit).